Inrichten & Training

Inrichten

Ondanks dat u niet gekozen heeft voor een grootschalig Business Intelligence project wordt door BisQQ wel bekeken welke stappen uitgevoerd moeten worden. Hardware en software moeten actief zijn, het datamodel geladen en de rapportages getest. Noem het projectmanagement of niet maar BisQQ zal sturing geven aan het proces om tot een goed werkende Business Intelligence in uw organisatie te komen.

 

Hierbij hoort ook het luisteren naar uw wensen en vertalen van uw wensen naar het datamodel en/of rapportages. Niet alleen de tastbare IT activiteiten zijn voor ons belangrijk – juist ook het vaststellen van de onderliggende behoefte en mogelijke miscommunicatie heeft onze aandacht. Tenslotte zijn wij niet IT maar Business georiënteerd. De rapportages zijn voor BI professionals vaak het eindpunt – het doel is bereikt. Wij zien de rapportages liever als startpunt – wat betekent de informatie die u ziet en wat kunt u ermee.

 

Training

Uw hoeft geen BI professional te worden om zelfstandig uw rapportages te maken. Met trainingen on-site en op onze trainingslocatie wordt uw kennis van draaitabellen, Power Pivot, Power BI en DAX vergroot. Dit biedt vrijheid en kan na de training direct in uw eigen organisatie worden toegepast.