Kernwaarden

Uw interne organisatie is onze business. Uw informatie en verbetermogelijkheden zijn daardoor voor ons heel zichtbaar. Wij realiseren dit en hebben hiervoor de BisQQ kernwaarden opgesteld waardoor u ons met gerust hart kunt inzetten.

IntegerBetrouwbaarVriendelijkBetrokken
Uw financiële en operationele data is bij BisQQ in vertrouwde handen. Er wordt met strikte governance controles gewerkt en een professioneel wachtwoorden systematiek. Elke overeenkomst tussen BisQQ en opdrachtgever maar ook tussen BisQQ als werkgever en onze werknemers bevat een geheimhoudingsovereenkomst. BisQQ volgt de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor zijn controle procedures opgesteld zodat u met een gerust hart kunt slapen wetende dat onwetmatige handelingen in uw bedrijf tot een minimum beperkt zijn. 
 Ook betrouwbaarheid van het uitgevoerde werk voor uw organisatie is belangrijk. Samen met u wordt afgestemd welke informatie moet worden ingevoerd en vastgelegd. Tevens wordt de methodiek van registratie en de frequentie afgestemd. U heeft een vast contactpersoon bij ons.  
Wij werken namens en voor u. Hierdoor hebben wij met elkaar contact en mogelijk met uw klanten en leveranciers. Dit contact voeren wij met een vriendelijke en enthousiaste toon.
Wij werken dus namens en voor u. Zijn wij hierdoor minder bij uw organisatie betrokken? Nee, zeker niet. Door vaste contactpersonen, regelmatig contact en het inleven in uw organisatie werken wij met u mee alsof wij u eigen medewerkers zijn.