Interieur- en Decorbouw

Of er nu op tijdelijke basis een setting wordt ingericht voor een evenement of een interieur voor permanent gebruik. Uw passie ligt bij het ontwerpen en creeren van een aantrekkelijke atmosfeer. Blijf ongestoord aan uw creaties werken terwijl uw organisatie door BisQQ blijft draaien.

Calculeren en AanbiedenwerkvoorbereidingProjectmanagementProjectplanningFinanciële afhandelingBedrijfsprocedures
Snel calculeren omdat aanvragen niet altijd worden gewonnen. Maar ook gedegen calculeren zodat het aangenomen werk vanaf de start realistisch is en financiële speelruimte heeft. Dit kan middels gebruik van moedercalculaties en calculatienormen gebaseerd op een actueel artikelbestand en standaard arbeidstijden. Een offerte vervolgens commercieel aanbieden en adequaat opvolgen verhoogd uw slagingskans.
Het aangenomen werk wordt qua personeel, materiaal en benodigd materieel in de tijd voorbereid. Het toekennen en reserveren gebeurd tijdens de werkvoorbereiding waarbij kleine fouten tot grote financiële verschillen in de uitvoering kunnen leiden. Om dit te voorkomen is overzicht en volledigheid essentieel.
Uw projecten overzichtelijk en qua voortgang gefaseerd bij elkaar.  De voorcalculatie kunt u vergelijken met de nacalculatie. Ook tussentijdse voortgang rapportages kunt u gebruiken om slecht lopende projecten snel te signaleren. Het Onderhanden Werk kan tussentijds apart worden geboekt op specifieke balansrekeningen.
De planning van uw projecten per fase geeft overzicht. Aangevuld met uw personele planning is een te kort aan capaciteit snel inzichtelijk.
De facturatie van aangenomen werk én regiewerkzaamheden moet eenvoudig en volledig zijn. Veel organisaties hebben echter hun handen vol aan het verzamelen van gewerkte uren en verbruikte materialen om de factuur op te stellen. Dit is niet nodig wanneer de  verantwoordelijkheden bij de juiste medewerkers ligt. BisQQ werkt aan de kortste tijd van aanvraag tot betaling.
Uw manier van werken. U klantbenadering. Uw dienstverlening. Dit maakt hoe klanten uw bedrijf herkennen. En hoe medewerkers uw organisatie kennen. Door vast te leggen wat de bedrijfsprocedures zijn is de eerste stap naar verankering gemaakt. Naleving ervan is de volgende stap. Ook hier helpt BisQQ u bij.