Bouwsector

Zowel kleine kortlopende werkzaamheden maar ook langdurige, financieel zware projecten vereisen een goede registratie van tijd en kosten met minimale administrative handelingen. Overzicht van uw voor- met de nacalculatie is essentieel.

Calculeren en AanbiedenwerkvoorbereidingOnderhanden WerkProjectplanningFinanciële afhandelingTotaal Financieel overzicht
Snel calculeren omdat aanvragen niet altijd worden gewonnen. Maar ook gedegen calculeren zodat het aangenomen werk vanaf de start realistisch is en financiële speelruimte heeft. Dit kan middels gebruik van moedercalculaties en calculatienormen gebaseerd op een actueel artikelbestand en standaard bouwtijden. Een offerte vervolgens commercieel aanbieden en adequaat opvolgen verhoogd uw slagingskans. Ook wanneer er om méér gevraagd wordt dan alleen een prijsopgave is procesinrichting en automatisering belangrijk. Kwalitatieve en kwantitatieve parameters, zoals gevraagd bij Best Value Procurement aanbestedingen, moeten in korte tijd en eenduidig toegevoegd kunnen worden aan een offerte.
Het aangenomen werk wordt qua personeel, materiaal en benodigd materieel in de tijd voorbereid. Het toekennen en reserveren gebeurd tijdens de werkvoorbereiding waarbij kleine fouten tot grote financiële verschillen in de uitvoering kunnen leiden. Om dit te voorkomen is overzicht en volledigheid essentieel.
Uw projecten overzichtelijk en qua voortgang gefaseerd bij elkaar.  De voorcalculatie kunt u vergelijken met de nacalculatie. Ook tussentijdse voortgang rapportages kunt u gebruiken om slecht lopende projecten snel te signaleren. Het Onderhanden Werk kan tussentijds apart worden geboekt op specifieke balansrekeningen.
De planning van uw projecten per bouwfase geeft overzicht. Aangevuld met uw personele planning is een te kort aan capaciteit snel inzichtelijk.
De facturatie van aangenomen werk én regiewerkzaamheden moet eenvoudig en volledig zijn. Veel organisaties hebben echter hun handen vol aan het verzamelen van gewerkte uren en verbruikte materialen om de factuur op te stellen. Dit is niet nodig wanneer de  verantwoordelijkheden bij de juiste medewerkers ligt. BisQQ werkt aan de kortste tijd van aanvraag tot betaling.
Uw totale financiële prestaties overzichtelijk bij elkaar. Op hoofdlijnen tot en met het laagste niveau. Te analyseren op kostenplaats-, grootboek-, afdeling- en regioniveau. Mogelijk heeft u een andere invalshoek voor ogen? BisQQ denkt mee.