Rapportages en Analyses

Laat data niet liggen! BisQQ haalt er het maximale uit.

BisQQ haalt bedrijfsdata op en vertaalt deze naar actiegerichte stuurinformatie. Gestructureerd, up-to-date en maximaal benutten van de aanwezige data in je organisatie. Met dynamische rapportages om zelf je gedachten de vrijheid te geven om breed te analyseren. En ook met voorgedefinieerde lijsten die wekelijks in je mailbox verschijnen.

Korte ontwikkeltijd

De software van Microsoft, onder meer Power BI, maakt het mogelijk om in korte tijd data op te halen en te rapporteren. Bijsturen en aanpassen is hierdoor logisch. Ook is er daardoor ruimte om écht aandacht te besteden aan de ‘vraag achter de vraag’ en het interpreteren van de informatie.

Analyseren en adviseren

Met het opleveren van een rapport is BisQQ nog niet klaar. Voor jou, de klant, begint het dan namelijk pas.

Wat wordt er gevraagd? Waar wordt op gestuurd? Hoe wordt de informatie geïnterpreteerd? Welke beslissingen worden hierdoor gemaakt? Allemaal goede vragen waar BisQQ vanuit een bedrijfskundige en financiële invalshoek over meedenkt en advies geeft. Dit biedt meerwaarde voor je organisatie.

 

Wil jij meer weten? Laat het weten.