Installatiesector

Uw bedrijf richt op installatieprojecten met een duidelijk begin en eindpunt. Tevens biedt u servicecontracten aan waardoor installaties optimaal functioneren.

Calculeren en AanbiedenWerkvoorbereidingOnderhanden WerkPlanningServicecontractenFinanciële afhandelingTotaal Financieel overzicht
Snel calculeren omdat aanvragen niet altijd worden gewonnen. Maar ook gedegen calculeren zodat het aangenomen werk vanaf de start realistisch is en financiële speelruimte bevat. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik  te maken van moedercalculaties en met [UNETO VNI] tijdsnormen gebaseerd op een actueel artikelbestand. Een offerte vervolgens commercieel aanbieden en adequaat opvolgen verhoogd uw slagingskans. Ook wanneer er om méér gevraagd wordt dan alleen een prijsopgave is procesinrichting en automatisering belangrijk. Kwalitatieve en kwantitatieve parameters, zoals gevraagd bij Best Value Procurement aanbestedingen, moeten in korte tijd en eenduidig toegevoegd kunnen worden aan een offerte.
Het aangenomen werk wordt qua personeel, materiaal en benodigd materieel in de tijd voorbereid. Het toekennen en reserveren gebeurd tijdens de werkvoorbereiding waarbij kleine fouten tot grote financiële verschillen in de uitvoering kunnen leiden. Om dit te voorkomen is overzicht en volledigheid essentieel. 
Uw projecten overzichtelijk en qua voortgang gefaseerd bij elkaar.  De voorcalculatie kunt u vergelijken met de nacalculatie. Ook tussentijdse voortgang rapportages kunt u gebruiken om slecht lopende projecten snel te signaleren. Het Onderhanden Werk kan tussentijds apart worden geboekt op specifieke balansrekeningen.
De planning van uw eigen en externe monteurs hoeft niet veel tijd te kosten. Een planning biedt duidelijkheid en reserveert alle beschikbare personeel in de tijd aan uw  kortdurende onderhouds- en storingswerkzaamheden en tevens  langer durende projecten. Laat u niet meer verassen door een tekort óf gebrek aan werk.
Uw servicecontracten calculeren,commercieel aanbieden en administratief vastleggen vereist uitgebreide registratie. Hiermee kunt echter dienstverlenend zijn naar uw klanten door op apparaat niveau de technische staat nauwlettend in de gaten te houden. Dit is uw basis voor uw advies om nu en in toekomst de kwaliteit te kunnen garanderen en tevens financieel te vertalen naar een een  gedegen en onderbouwde Meer Jaren Onderhoudsplanning.
De facturatie van aangenomen werk én regiewerkzaamheden moet eenvoudig en volledig zijn. Veel organisaties hebben echter hun handen vol aan het verzamelen van  uren en materialen om de factuur op te stellen. Dit is niet nodig wanneer de  verantwoordelijkheden bij de juiste medewerkers ligt. BisQQ werkt aan de kortste tijd van aanvraag tot betaling.
Uw totale financiële prestaties overzichtelijk bij elkaar. Op hoofdlijnen tot en met het laagste niveau. Te analyseren op kostenplaats-, grootboek-, afdeling- en regioniveau. Mogelijk heeft u een andere invalshoek voor ogen? BisQQ denkt mee.